Is kosteloos bezwaar maken tegen mijn WOZ-waarde een optie?

Is kosteloos bezwaar maken tegen mijn WOZ-waarde een optie?

De WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van je woning wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Deze waarde is van belang voor onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) die je moet betalen. Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, kun je hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

In dit artikel bespreken we of het zinvol is om kosteloos bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. We kijken naar de kosten en baten hiervan. Ook behandelen we een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Lees verder voor alle informatie of kosteloos bezwaar maken tegen je WOZ-waarde een optie is als je het oneens bent met de gemeentelijke waardebepaling van je woning.

Is kosteloos bezwaar maken zinvol?

Of kosteloos bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zinvol is, hangt af van een aantal factoren:

  • Hoeveel wijkt de WOZ-waarde af van de werkelijke waarde volgens jou?
  • Hoe groot is het financiële belang voor jou?
  • Hoe sterk is je bezwaar / hoeveel bewijsmateriaal heb je?

Als de WOZ-waarde maar een paar procent afwijkt, is bezwaar maken meestal niet de moeite waard. Gaat het om een significant verschil, dan kan bezwaar maken wel lonen. Dit hangt ook af van de ozb die je betaalt. Hoe hoger de ozb, hoe groter het financiële belang.

Maak ook een inschatting van de kans van slagen. Als je overtuigend bewijs hebt dat de waarde lager moet zijn, maak je meer kans. Denk aan verkoopcijfers van vergelijkbare panden of een eigen taxatie.

Wat zijn de kosten en baten?

Kosten

  • Tijd voor het opstellen van een goed onderbouwd bezwaarschrift
  • Misgelopen rente over een te hoog vastgestelde ozb (als bezwaar slaagt)

Baten

  • Teruggave ozb (als bezwaar slaagt)
  • Lagere ozb in de toekomst (bij een lagere WOZ-waarde)

Zorg voor een reële inschatting van kosten en opbrengsten. Als de baten de kosten niet overstijgen, is bezwaar maken meestal niet zinvol.

Welke risico’s zijn er?

Enkele potentiële risico’s van bezwaar maken:

  • Bezwaar wordt afgewezen: de WOZ-waarde blijft gelijk, je hebt wel tijd geïnvesteerd.
  • WOZ-waarde wordt juist verhoogd: je betaalt meer ozb i.p.v. minder.
  • Je krijgt een aanslag ozb nadat je bezwaar is afgewezen: je moet alsnog betalen + mogelijk een boete.

Ga goed na of deze risico’s opwegen tegen de kans op een lagere WOZ-waarde. Zorg voor een sterke onderbouwing van je bezwaar om de slaagkans te vergroten.

Veelgestelde vragen

Vraag 1

Kan ik zelf bezwaar maken of heb ik een jurist/taxateur nodig?

Je kunt prima zelf bezwaar maken. Een jurist of taxateur inschakelen is niet nodig. Wel is het verstandig om je goed voor te bereiden met bewijsmateriaal en vergelijkbare verkopen.

Vraag 2

Tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Meestal moet je binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar indienen. Controleer dus goed de uiterste bezwaartermijn op de beschikking.

Vraag 3

Hoe groot is de kans dat mijn bezwaar slaagt?

Dat verschilt per gemeente en situatie. Landelijk wordt ongeveer 1 op de 5 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Hoe beter je bezwaar onderbouwt, hoe groter de slaagkans.

Vraag 4

Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt afgewezen?

Als je bezwaar wordt afgewezen, blijft de WOZ-waarde ongewijzigd. Je kunt dan eventueel nog in beroep gaan bij de rechtbank. Let op dat je ozb gewoon moet blijven betalen, ook al loopt je bezwaar nog.

Conclusie

Kosteloos bezwaar maken tegen je WOZ-waarde is het overwegen waard bij een significante afwijking van de werkelijke waarde. Maak een reële inschatting van kosten, baten en risico’s. Zorg voor een sterk onderbouwd bezwaar en dien dit op tijd in. Slagen biedt voordelen als teruggave en verlaging van ozb. Bij afwijzing blijf je gewoon ozb betalen en houd je enkel tijdsinvestering over.

Hoewel je bezwaar zelf kunt indienen, kan ondersteuning door een deskundige de slaagkans vergroten. Maak dus een weloverwogen keuze of kosteloos bezwaar voor jou de moeite waard is.